Specific

Specific är ett varumärke som erbjuder specialiserad nutrition för olika djurslag, med fokus på hälsa och välbefinnande. Deras produkter är vetenskapligt framtagna för att möta djurens specifika näringsbehov.